Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo publiczne a prawo obywateli do prywatności – aspekty etyczne”
Strona: Aktualności i Wydarzenia
środa, 26, wrzesień 2014 14:19

Warszawa, 20 października 2014 r. W trakcie konferencji organizowanej przez Polską Akademię Nauk przedstawione będą istniejące w krajach Unii Europejskiej i w USA zasady monitorowania bezpieczeństwa obywateli i możliwości zachowania przez nich prawa do prywatności, jak również omówione będą etyczne aspekty tej problematyki. Głównymi celami konferencji są odpowiedzi na pytania, czy w istocie stosowane metody zapewniają, że czujemy się bardziej bezpieczni, czy istnieją granice ingerencji w prywatność osób oraz czy jest szansa na kompromis pomiędzy prawem do bezpieczeństwa a prawem do prywatności. Wiodącym wykładowcą będzie prof. Julian Kinderlerer, Prezydent European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), organu doradczego Komisji Europejskiej. Obrady będą prowadzone w języku angielskim.

Czytaj więcej...

 
Wizyta Prezesa PAN profesora Michała Kleibera w lubelskim ośrodku akademickim
Strona:  Aktualności i Wydarzenia
wtorek, 30, wrzesień 2014 14:41

Prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Kleiber  w dniu 29 września wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu, światowej sławy otolaryngologowi,  twórcy i dyrektorowi Światowego Centrum Słuchu  w Kajetanach.Czytaj więcej...


Zaproszenie do PAN Muzeum Ziemi w Warszawie na wystawę "Fotografia Dzikiej Przyrody 2013”
Strona:  Aktualności i Wydarzenia
wtorek, 30, wrzesień 2014 14:38

 Etienne Francey  -  Szwajcaria  -  Złote żniwaMuzeum Ziemi w Warszawie, w październiku zaprasza na wystawę prezentującą najlepsze na świecie fotograficzne obrazy natury. Wystawę tworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year 2013, organizowanego przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz BBC Worldwide.Czytaj więcej...


Prawda o badaniach nad bakteriofagami – sprostowanie informacji zawartych w artykule „Gazety Wyborczej”
Strona:  Aktualności i Wydarzenia
środa, 24, wrzesień 2014 17:42

Na łamach „Gazety Wyborczej” (21. 08. 2014 r.), w stałym dodatku „Duży Format”, ukazał się artykuł red. Marcina Wójcika pt. „Nauka idzie w las, czyli o marnowaniu polskich wynalazków”, w którym znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące badań nad bakteriofogami prowadzonymi w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu.  Poniżej publikujemy sprostowanie prof. Andrzeja Górskiego, Wiceprezesa PAN przesłane do pana red. Adama Michnika, Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej”, którego Redakcja „Gazety Wyborczej” nie zamieściła.

SPROSTOWANIECzytaj więcej...


Additional information